Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2018 m. I ketv.
Direktorius 1765
Pavaduotojas 1610
Vyr. finansininkas 1498
Projektų koordinatorius 976
Informacinės veiklos koordinatorius 930
Vyresnysis buhalteris 1079
Buhalteris 785
Administratorius 543
IT specialistas (0,3 etato) 307

 

Pareigybė 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Direktorius 1728  1769  1761  2296
Pavaduotojas 1601  1614  1851  2112
Vyr. finansininkas 1496  1485  1470  1928
Projektų koordinatorius 863  845  919  970
Informacinės veiklos koordinatorius 876  910  881  1103
Vyresnysis buhalteris 1070  1078  1068  1386
Buhalteris 902  673  697  1004
Administratorius 700  625  503  505
IT specialistas (0,3 etato) 300  300  300  390
Pareigybė 2016 m.

I ketvirtis

2016 m.

II ketvirtis

2016 m.

III ketvirtis

2016 m.

IV ketvirtis

Direktorius 1810  –  –  1741
Pavaduotojas 1570  1568  1568  1761
Vyr. finansininkas 1400  1480  1480  1580
Projektų koordinatorius 912  931  928  874
Informacinės veiklos koordinatorius 820  842  848  873
Vyresnysis buhalteris 1218  1070  1099  1170
Buhalteris 882  834  916  859
Administratorius 700  702  700  724
IT specialistas (0,3 etato) 300  298  295  299