Darbo užmokestis

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareigybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) eurais neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Direktorius 1728  1769
Pavaduotojas 1601  1614
Vyr. finansininkas 1496  1485
Projektų koordinatorius 863  845
Informacinės veiklos koordinatorius 876  910
Vyresnysis buhalteris 1070  1078
Buhalteris 902  673
Administratorius 700  625
IT specialistas (0,3 etato) 300  300
Pareigybė 2016 m.

I ketvirtis

2016 m.

II ketvirtis

2016 m.

III ketvirtis

2016 m.

IV ketvirtis

Direktorius 1810  –  –  1741
Pavaduotojas 1570  1568  1568  1761
Vyr. finansininkas 1400  1480  1480  1580
Projektų koordinatorius 912  931  928  874
Informacinės veiklos koordinatorius 820  842  848  873
Vyresnysis buhalteris 1218  1070  1099  1170
Buhalteris 882  834  916  859
Administratorius 700  702  700  724
IT specialistas (0,3 etato) 300  298  295  299