Direktoriaus darbotvarkė

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė – Guoda Lomanaitė

bfl_2711

Jaunimo srityje veiklą pradėjo 2004 m., o į savo pirmuosius tarptautinius jaunimo mainus pagal programą „Jaunimas“ išvyko 2006 metais. Vėliau dirbo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, koordinavo jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin!“ ir nuo 2008 m. prisijungė prie europinių jaunimo organizacijų veiklos. Nuo 2011 m. išrinkta Europos jaunimo forumo valdybos nare, po dviejų metų – viceprezidente. Šioje pozicijoje dirbo su Struktūrinio dialogo jaunimo srityje stiprinimu ir Europos jaunimo forumo nuostatų naujai Europos Sąjungos finansavimo programai jaunimui – „Erasmus+“ – parengimu ir atstovavimu.

Nuo 2014 m. prisijungė prie „Swedbank“ kolektyvo ir pradėjo dirbti Viešųjų reikalų vadove. Šioje srityje rūpinosi banko socialinės atsakomybės politikos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarumo politikos priežiūra, rėmimo ir bendradarbiavimo projektų  įgyvendinimu.

Turi Politikos mokslų bakalauro laipsnį (Vilniaus universitetas) ir Tarptautinės vadybos ir rinkodaros dvigubą magistro laipsnį (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir BI Norvegijos verslo mokykla).

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai vadovauja nuo 2016 m. spalio 4 d.

2017 m. liepos 17–21 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį 10 val. vyks Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos paraiškų vertinimo komisijos antrasis posėdis, kurio metu bus sprendžiamas paraiškų finansavimo klausimas.
 • Visą savaitę vyksta individualūs direktorės ir JTBA darbuotojų susitikimai, kurių metu aptariame pusmečio planų įgyvendinimą ir antro pusmečio planus, darbuotojų individualų užimtumą.
 • Šiuo metu vyksta atranka į biuro administratoriaus poziciją, vykdomi susitikimai su kandidatais.

2017 m. liepos 10–14 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 11 val. vyks Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos paraiškų vertinimo komisijos pirmasis posėdis.
 • Ketvirtadienį 10 val. vyksta susitikimas dėl pertvarkomo SALTO resursų centro „Participation and Information“ koncepcijos. Susitikimo metu kartu su JTBA mokymų vadovais ir kitais šiose srityse veikiančiais jaunimo srities atstovais diskutuosime dėl galimybės priimti šį centrą Lietuvoje.
 • Ketvirtadienį-penktadienį vyks susitikimai su kandidatais užimti JTBA administratoriaus poziciją.
 • Šeštadienį vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Vasaros forumas „LiJOT Vasara: galimybės, istorijos, įspūdžiai“. Renginio metu vyks įvairūs susitikimai, diskusijos ir pristatymai. JTBA kartu su „Actio Catholica Patria“ organizuos susitikimą su Europos savanorių tarnybos esamais ir buvusiais dalyviais – „Positive role models“ tinklu. Daugiau informacijos apie renginį ir programą: https://www.facebook.com/events/1549909558361703/. Taip pat galite registruotis dalyvauti renginyje: https://goo.gl/forms/9UpgsufNpG1Tm4Xt2.

2017 m. liepos 3–7 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį patvirtintas finansuojamų ir nefinansuojamų 2017 m. balandžio 26 d. terminui gautų projektų sąrašas. Direktorius sprendimą priima sekdamas išorinių ekspertų vertinimais ir projektų atrankos komiteto 2017 m. birželio 29 d. rekomendacijomis. Sąrašą galima rasti čia.
 • Trečiadienį 14 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerija. Susitikimo metu aptarsime Rytų partnerystės jaunimo forumą, pasiektus rezultatus ir tolimesnį bendradarbiavimą.
 • Birželio 19–21 d. vykusio nacionalinių agentūrų direktorių susitikime daugiausia dėmesio buvo skiriama Europos solidarumo korpusui – Europos Komisija šiuo metu yra išleidusi pirminius programą aprašančius teisinius dokumentus ir vyksta intensyvus tarpinstitucinio derinimo etapas su Europos Parlamentu ir Taryba. Su pagrindiniais dokumentais galite susipažinti čia.
 • Liepos mėnesį vyks metų vidurio susitikimai su darbuotojais, kurių tikslas įsivertinti pirmo pusmečio planų įgyvendinimą ir antro pusmečio planus, įvertinti darbuotojų individualų užimtumą.

2017 m. birželio 26–30 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį–penktadienį JTBA direktorė atostogauja, ją pavaduoja JTBA direktorės pavaduotoja Loreta Eimontaitė.
 • Ketvirtadienį 13 val. vyksta JTBA projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl finansuojamų ir nefinansuojamų antram paraiškų terminui gautų projektų.

2017 m. birželio 19–23 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį-trečiadienį Briuselyje, Belgijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas, kurio metu diskutuosime apie aktualijas – Europos solidarumo korpusą, naują ES jaunimo strategiją bei einamuosius klausimus – „Erasmus+“ programos įgyvendinimą.
 • Ketvirtadienį 11 val. vyksta susitikimas su idėjų festivalio „Būtent“ organizatoriais dėl galimybės JTBA prisijungti prie renginio programos.

2017 m. birželio 12–16 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį 15 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas, jo metu bus atnaujinama JTBA valdybos bei projektų atrankos komiteto sudėtis.
 • Ketvirtadienį JTBA kartu su dalimi JTBA kolektyvo prisijungsime prie kolegų, Švietimo mainų paramos fondo, mokymų apie viešąjį kalbėjimą.

2017 m. birželio 5–9 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį 9 val. vyksta susitikimas su programos „LEADER“ Lietuvoje vadove Lina Gumbrevičiene. Ši programa skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese ir padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.
 • Ketvirtadienį 10 val. Parnu, Estijoje, vyksta Baltijos šalių nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas, kuriame bus aptariamos galimybės kartu pateikti paraišką Norvegijos finansiniam mechanizmui jaunimo užimtumo skatinimui ir darbo su jaunimu sistemos stiprinimui Baltijos šalyse.

2017 m. gegužės 29–birželio 2 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 15 val. vyksta susitikimas su Neformaliojo ugdymo asociacija, kurio metu atstovai pristato strateginių partnerysčių projekto „Patikimos ženkliukų sistemos“ rezultatus agentūros darbuotojams.
 • Antradienį nuo 9 val. vyksta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojama tarptautinė konferencija „Gyvenimą keičianti patirtis“. Nuo 14 val. vyksta darbas grupėse apie tai, kaip paskatinti jaunus žmones rinktis tarptautinę savanorystę, kaip sukurti aplinką, kuri skatintų politikos formuotojų, ekspertų ir vietos organizacijų bendradarbiavimą.
 • Penktadienį 10 val. vyksta  susitikimas su Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovais dėl 2017-iems metams EK-ijos suformuotų ir aktualių bei vystomų temų yra „Jaunimas ir pasaulis“.

2017 m. birželio 5–9 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LiJOT, JRD ir JTBA darbuotojais siekiant susirinkti jaunimo politikos veikėjų poreikius ir galimas bendradarbiavimo kryptis prieš tarpagentūrinio bendradarbiavimo plano 2018 m. tarptautinį susitikimą.
 • Ketvirtadienį Parnu, Estijoje, vyksta Baltijos šalių nacionalinių agentūrų direktorių ir darbuotojų susitikimas dėl bendradarbiavimo teikiant paraišką Norvegijos fondui Latvijoje jaunimo įtraukimo į darbo rinką ir darbo su jaunimu sistemų bendradarbiavimui.

2017 m. gegužės 22–26 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 11 val. vyksta JTBA eilinis dalininkų susirinkimas, kuriame kalbėsime apie struktūrinio dialogo jaunimo srityje įgyvendinimą Lietuvoje, JTBA finansų kontrolės būklės procedūras, ateinančio periodo tarpagentūrinio bendradarbiavimo prioritetines temas.

2017 m. gegužės 15–19 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 16 val. vyksta Kokybės valdymo sistemos vidaus audito ir direktoriaus, atsakingo už personalo ir žinių valdymo procesą, susitikimas.
 • Trečiadienį 10 val. (perkeltas iš penktadienio) vysta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 metais konkursui pateiktų projektų vertinimo komisijos posėdis, kuriame bus aptariami projektų vertinimai ir priimamas sprendimas dėl finansavimo.
 • Ketvirtadienį Agentūroje vyks susitikimai su Kokybės valdymo sistemos išoriniu auditu. Šio audito metu bus peržiūrimi Agentūros kokybės valdymo sistemos procesai ir jų įgyvendinimas.
 • Penktadienį 18 val. kartu su Erasmusplius komanda vyksta treniruotės ir pasiruošimas „We Run Vilnius“ bėgimui. Iš viso „Erasmusplius“ komandai atstovaus 700 bėgikų, kurie užsiregistravo iš Agentūros ir Švietimo mainų paramos fondo organizacijų, gavusių „Erasmus+“ dotaciją.

2017 m. gegužės 8–12 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį Europos dienos proga Agentūra kartu su kitais užsiregistravusiais dalyvauja Europos egzamine. Kartu su kitais dalyviais spręsime egzaminą svetainėje www.pazinkeuropa.lt. Sėkmės visiems dalyvaujantiems!
 • Antradienį 19 val. vyks Europos dienos minėjimas, kurį organizuoja Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
 • Trečiadienį 13 val. vyksta eilinis dalininkų susirinkimas, kuriame bus tvirtinama metinė JTBA finansinė ir veiklos ataskaita. Ši ataskaita teikiama kaip viešosios įstaigos ataskaita Registrų centrui ir patvirtinus skelbiama agentūros tinklapyje.
 • Ketvirtadienį 10:30 val. vyksta vidinis susitikimas siekiant įsivertinti Europos jaunimo savaitės veiklas, pasiektus rezultatus ir suplanuoti tolimesnius veiksmus.
 • Penktadienį 12 val. vysta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 2017 metais konkursui pateiktų projektų vertinimo komisijos posėdis, kuriame bus aptariami projektų vertinimai ir priimamas sprendimas dėl finansavimo.

2017 m. gegužės 1–7 d. savaitės akcentai:

 • Gegužės 1–7 dienomis vyksta Europos jaunimo savaitė, kurios metu gegužės 2 ir gegužės 3 vyksta „Idėja+“ renginiai savivaldybėse. Gegužės 5 d. Klaipėdoje vyks nacionalinis renginys, į kurį rinksis vietos renginiuose geriausias idėjas pristatę atstovai ir kartu dirbs, kad išrinktų geriausias Europos jaunimo savaitės jaunų žmonių idėjas.
 • Antradienį 14 val. vysta JTBA kokybės valdymo sistemos (KVS) vadovybinės analizės posėdis, kurio metu apžvelgiami visi KVS procesai, analizuojami 2016 m. rodikliai ir iškeltų tikslų įgyvendinimas, bei nustatomi rodikliai 2017 m.
 • Trečiadienį  14 val. vysta Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti susitikimas. Jo metu aptariamas struktūrinio dialogo su jaunais žmonėmis procesas ir ateities ES Tarybos pirmininkavimo prioritetai jaunimo srityje.
 • Penktadienį 8.45 val. vesiu pamoką Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokiniams, kaip vieniems iš konkurso „Pasiruošk Europos egzaminui su žinomu žmogumi“ laimėtojų. Šis konkursas yra 2017 m. gegužės 9 d. vyksiančio „Europos egzamino“ dalis, kuri kviečia mokyklos bendruomenę domėtis Europos Sąjunga.
 • Penktadienį nuo 10 val. Klaipėdos Kultūros fabrike vyksta Nacionalinis Europos jaunimo savaitės renginys, kurio metu dalyviai tarpusavyje diskutuos apie geriausias pasiūlytas idėjas ir rinks laimėtojus, kurie kartu su Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje delegacija vyks į Briuselį artimiau susipažinti su Europos Sąjungos institucijomis.

2017 m. balandžio 24–30 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta I termino finansuotų projektų sutarčių pasirašymo seminaras. Šio seminaro metu aptariame įvairius aspektus, susijusius su kokybišku projektų įgyvendinimu, į ką svarbu atkreipti dėmesį sutartyje, siekiant išvengti nesusipratimų ir kt. Tokio tipo seminaras vyksta po kiekvieno termino ir juo siekiame padėti organizacijoms kuo sklandžiau pasiruošti aktyviam projekto įgyvendinimo etapui.
 • Antradienį vyksta paskutinis pirmo etapo informacinis projekto „Europe goes local“ renginys Šilalėje: 10.00 val. vyksta susitikimas su savivaldybės (meru, administracijos direktoriumi, jaunimo reikalų koordinatoriumi, „Jaunimo garantijų“ schemą įgyvendinančiais asmenimis ir organizacijomis) ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovais. Šiame susitikime iš JTBA pusės pristatome savivaldybės dalyvavimą „Europe goes local“ projekte ir programos „Erasmus+“ galimybes. Nuo 13 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programos Lietuvoje atstovais, Šiaurės ministrų taryba, Eurodesk Lietuva, Švietimo mainų paramos fondu, Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir kt. – pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Trečiadienį nuo 9.30 val. vyksta susitikimas su vidine JTBA ir mokymų vadovų komanda. Jo metu ne tik įsivertinsime pasiektus rezultatus (5 renginių metu sutikome net 226 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus), bet ir bus dėliojamas planas tolimesnio „Europe goes local“ projekto etapo – savivaldybės komandos formavimo ir veiklos plano.
 • Penktadienį nuo 13 val. vyksta „Erasmus“ programos 30-mečio minėjimo ir Europos jaunimo savaitės atidarymo renginys. Dalyvauti renginyje kviečiami pagrindiniai jaunimo politikos veikėjai, jo metu „Erasmus“ programos trisdešimtmečio kontekste bus pristatomi „Erasmus+“ jaunimo srities pasiekimai bei planuojami Europos jaunimo savaitės renginiai Lietuvos regionuose (planuojama, kad š. m. gegužės 1–7 d. 50 Lietuvos savivaldybių suvienys bendro formato renginiai, skirti jaunų žmonių solidarumo ir socialinės pareigos Europai temai). Daugiau informacijos apie Europos jaunimo savaitės veiklas rasite čia.
 • Šeštadienį vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 42-oji Asamblėja Druskininkuose, kurioje 10 val. JTBA yra pakviesta pasakyti sveikinimo kalbą delegatams.

2017 m. balandžio 18–20 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį ir ketvirtadienį vyksta projekto „Europe goes local“ renginiai Švenčionyse ir Kupiškyje: 10.00 val. vyksta susitikimas su savivaldybės (meru, administracijos direktoriumi, jaunimo reikalų koordinatoriumi, jaunimo garantijų schemą įgyvendinančiais asmenimis ir organizacijomis) ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovais. Šiame susitikime iš JTBA pusės pristatome savivaldybės dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir „Erasmus+“ galimybes. Nuo 13 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programos Lietuvoje atstovais, Šiaurės ministrų taryba, Eurodesk Lietuva, Švietimo mainų paramos fondu, Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir kt. – pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Penktadienį 13 val. vyksta antrasis Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso vertinimo komisijos posėdis, kuriame svarstysime paraiškų finansavimą.

2017 m. balandžio 10–14 d. savaitės akcentai:

Pirmadienį (balandžio 10 d.) vyksta antrasis projekto „Europe goes local“ renginys Anykščiuose:

 • 10.30 val. vyksta susitikimas su savivaldybės (meru, administracijos direktoriumi, jaunimo reikalų koordinatoriumi, jaunimo garantijų schemą įgyvendinančiais asmenimis ir organizacijomis) ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovais. Šiame susitikime iš JTBA pusės pristatome savivaldybės dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir „Erasmus+“ galimybes.
 • Nuo 13 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programos Lietuvoje atstovais, Šiaurės ministrų taryba, Eurodesk Lietuva, Švietimo mainų paramos fondu, Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir kt. – pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Antradienį 13 val. vyksta susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento atstovais dėl birželio mėnesį Lenkijoje vykstančio Rytų partnerystės jaunimo forumo. Šiuo metu vykdoma dalyvių registracija, kurią rasite čia.
 • Antradienį 14 val. vyksta pirmasis Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso vertinimo komisijos posėdis.  Agentūros darbuotojai kiekvienais metais neatlygintinai prisideda prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo konkursams gautų paraiškų vertinimo.
 • Ketvirtadienį 13 val. vyksta vidinis agentūros darbuotojų darbo grupės susitikimas dėl „Europos jaunimo savaitės“ veiklų.
 • Penktadienį 14 val. į pirmąjį 2017 m. posėdį renkasi JTBA Valdyba. Posėdžio darbotvarkėje numatomi klausimai dėl metinio biudžeto patvirtinimo, organizacijų, neįvykdžiusių įsipareigojimų, įtraukimo į juodąjį sąrašą, audito išvadų pristatymas ir kt.

2017 m. balandžio 3–7 d. savaitės akcentai:

 • Penktadienį (balandžio 7 d.) vyksta pirmasis projekto „Europe goes local“, skirto darbo su jaunimu kokybės gerinimui vietos lygmeniu, renginys Pakruojyje. Diena prasidės susitikimu su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir savivaldybės atstovais, po pietų vyks renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui. Iš JTBA pusės džiaugiamės, kad prie šio projektų veiklų prisijungė daug partnerių – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programos Lietuvoje atstovai, Šiaurės ministrų taryba, Eurodesk Lietuva, Švietimo mainų paramos fondas, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir kt.

2017 m. kovo 20–24 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 11.30 val. vyksta susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo skyriaus ir ES skyriaus atstovais dėl Europos solidarumo korpuso programos.
 • Pirmadienį 14.00 val. vyksta vidinis agentūros darbuotojų susitikimas dėl savivaldybių įtraukimo į projekto „Europe goes local“ veiklas. Vykstame į 5 savivaldybes: Pakruojį balandžio 7 d., Anykščius balandžio 10 d., Švenčionis balandžio 19 d., Kupiškį balandžio 20 d. ir Šilalę balandžio 25 d. – ten ne tik pristatysime Europos Sąjungos finansavimo galimybes jaunimui ar su jaunimu dirbančioms organizacijoms, bet ir bursime komandas, norinčias dirbti toliau visų metų eigoje. Džiugu, kad į šio projekto įgyvendinimą galime įtraukti ir kitas organizacijas, fondus ar institucijas, teikiančias galimybes jauniems žmonėms.
 • Antradienį 10 val. vyksta vidinis agentūros darbuotojų susitikimas dėl Europos jaunimo savaitės. Susitikimo metu dėliojame akcentus Europos jaunimo savaitės nacionaliniam renginiui.
 • Kovo 23–24 d. ir kovo 27–28 d. laikinai direktoriaus pareigas eina direktorės pavaduotoja Loreta Eimontaitė.

2017 m. kovo 13–17 d. savaitės akcentai:

 • Iki kovo 15 dienos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius atliko JTBA veiklos ir decentralizuotų veiksmų administravimo metinį auditą. Šiemet taip pat uždarome paskutinius programos „Veiklus jaunimas“ finansavimo metus – 2013 m. Šiuo metu laukiame galutinių audito išvadų, tačiau projekte matome, kad auditas esminių pastabų JTBA veiklai neturi.
 • Pirmadienį 15.30 val. vyks neeilinis dalininkų posėdis, kurio metu aptarsime audito preliminarias išvadas, naujienas po nacionalinių agentūrų direktorių susitikimo ir kitus agentūros veiklai aktualius klausimus, kaip valstybės finansavimas programos administravimui.
 • Kovo 15 d. 15 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyks darbo grupės dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo darbo grupės susitikimas.

Po nacionalinių agentūrų direktorių susitikimo:

 • Daugiausiai dėmesio susitikimo metu skyrėme aptarti Europos solidarumo korpuso programos turiniui ir praktinėms įgyvendinimo detalėms. Europos Komisija šiuo metu yra nusprendusi siūlyti įsteigti Europos solidarumo korpusą kaip visiškai atskirą nuo „Erasmus+“ programą. Šiuo metu vyksta pirminių nuomonių konsultacijos su suinteresuotomis šalimis ir šalių narių atstovais. Europos Komisija planuoja priimti reglamentavimą šiais metais. Pirminis reglamentavimo projektas turėtų būti pateiktas viešai konsultacijai ir derinimui 2017 m. gegužės 24 d.
 • Direktorių susitikimo metu taip pat aptarta Europos Sąjungos jaunimo strategija (EU Youth Strategy), kuri aprašė prioritetus jaunimo srityje 2010–2018 m. Šios strategijos rėmuose įtvirtintas ir Struktūrinio dialogo su jaunais žmonėmis principas. Artėjantis trio Estija-Bulgarija-Austrija savo struktūrinio dialogo tema pasirinko ES jaunimo strategijos po 2018 m. turinį ir prioritetus ir tai bus viena iš galimybių jauniems žmonėms tiesiogiai dalyvauti šiame politiniame procese.

2017 m. kovo 6–10 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta pirmasis projekto „Europe goes local“ nacionalinės darbo grupės susitikimas. Šios grupės tikslas užtikrinti suinteresuotų organizacijų ir institucijų įsitraukimą į projektą, įsitraukti į projektų tikslų ir veiklų įgyvendinimą bei vertinti projekto eigą. Prie Nacionalinės darbo grupės narių prisijungė LR Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, JTBA regioninių konsultantų tinklo, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos atstovai.
 • Kovo 7–10 dienomis vyks Nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas Maltos Respublikoje. Susitikimo darbotvarkėje planuojama įsivertinti nacionalinių agentūrų tinklo veiklą, aptarti ES jaunimo strategijos įgyvendinimą ir kitus politinius bei su agentūrų veikla susijusius klausimus.

2017 m. vasario 27–kovo 3 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį ir antradienį vyksta pokalbiai su kandidatais į mokymo vadovus. Iš jų bus atrinkti 3 mokymo vadovai ir 2 mokymo vadovai–stažuotojai.
 • Ketvirtadienį vyks Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Informacijos tinklo Lietuvoje koordinacinis susitikimas Kaune. Kartu su Švietimo mainų paramos fondo direktore Daiva Šutinyte skaitysime pranešimą, skirtą apžvelgti „Erasmus+“ programos 30 metų veiklos rezultatus ir šių metų minėjimo renginius.
 • Penktadienį 10 val. JTBA lankysis Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis ir Jaunimo skyriaus delegacija. Susitikimo metu kalbėsime apie iššūkius ir veiklos planus 2017 m.
 • Kovo 4–5 d. dalyvaujame Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Žiemos forume. LiJOT Žiemos forumas bus skirtas darbo su jaunimu ir savanorystės temoms plėtoti. Džiaugiamės, kad buvome pakviesti vesti darbo grupes, nagrinėsiančias savanorystės temą, jos aktualumą jauniems žmonėms ir jaunimo organizacijoms. Po dviejų dienų darbo galutinis renginio rezultatas yra diskusijas apibendrinanti santrauka, kurią organizacijos galės plėtoti toliau ateinančių renginių metu.

2017 m. vasario 20–24 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 13 val. susitinkame su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus auditą atliksiančiais SADM darbuotojais. Audito metu bus rengiama nuomonė apie JTBA metinę veiklos ataskaitą už 2016 m. bei tikrinami programos „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m.) uždarymo 2013 metų duomenys. Audito išvadas turime gauti iki kovo 15 d.
 • Trečiadienį 10 val. kartu su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis dalyvausime susitikime su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia įmone dėl „Erasmus+“ programos vidurio poveikio vertinimo tyrimo. Duomenis apie programos poveikį Lietuvoje turime pateikti Europos Komisijai iki birželio mėnesio.
 • Trečiadienį 14 val. vyks vidinis susitikimas dėl Europos jaunimo savaitės organizavimo ir su tuo susijusių klausimų. Tvirtiname galutinę visos savaitės veiklų koncepciją ir veiklų planą. Šiuo metu jau turime susidomėjusių prisijungti ir įgyvendinti veiklas 49 savivaldybėse.

2017 m. vasario 13–17 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 11 val. susitikimo su LiJOT biuro atstovais metu bus aptariamas artėjančio Žiemos forumo turinys ir lūkesčiai. Žiemos forume jaunimo organizacijos diskutuos apie darbo su jaunimu ir savanoriškos veiklos turinio aspektus. LiJOT pakvietė JTBA prisidėti plėtojant savanorystės temą renginio metu.
 • Trečiadienį (vasario 15 d.) JTBA pateikia Europos Komisijai 2016 m. veiklos ataskaitą, šioje ataskaitoje aptariame, kokius rodiklius pasiekėme, pasikeitimus jaunimo politikos kontekste, mūsų darbą su mažiau galimybių turinčiomis jaunimo grupėmis ir bendradarbiavimą su kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir institucijomis.
 • Penktadienį vasario 17 d. didžioji dalis agentūros darbuotojų yra pasiėmę laisvadienį, taigi atsakymai į užklausas gali vykti lėčiau, nei įprasta.

2017 m. vasario 6–10 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 13 val. vyks iniciatyvos „Būsiu ____“ (anksčiau iniciatyva buvo žinoma „Kam to reikia?“ pavadinimu) pristatymo renginys. „Būsiu“ iniciatyva vienija daugiau nei 75 % Lietuvos mokyklų ir 560 skirtingų įmonių, įvairių sričių profesionalai gali dalintis savo įkvepiančia patirtimi su jaunąja karta, padėti jiems atrasti save ir apsispręsti dėl savo būsimos profesijos. Daugiau informacijos apie iniciatyvą čia.
 • Penktadienį 11 val. vyks spaudos konferencija, skirta pristatyti „Erasmus“ programos Lietuvoje rezultatus  ir renginius, skirtus programos 30-mečiui paminėti „Europos namuose“ Vilniuje. Spaudos konferencijoje dalyvaus Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.

2017 m. sausio 30 – vasario 3 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 13 val. vyks Agentūros ir Mokymo vadovo tinklo deleguotų atstovų susitikimas, kuriame pagrindinis dėmesys bus skiriamas Vidaus audito išvadų, susijusių su mokymų trukme ir apmokėjimo už teikiamas paslaugas, aptarimui. Šio susitikimo metu aptarti aspektai ir rekomendacijos bus pateiktos kaip metinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos dalis.
 • Iki ketvirtadienio 13 val. Lietuvos laiku laukiame paraiškų pirmajam terminui – taigi prisiskambinti Agentūros kolegėms tampa vis sunkiau.
 • Ketvirtadienį–šeštadienį vykstančioje parodoje „Studijos 2017“ JTBA kartu su Švietimo mainų paramos fondu turės bendrą stendą pristatantį „Erasmus+“ programos galimybes. Kviečiame apsilankyti „Litexpo“ parodų rūmuose, mus rasite 3 salėje.
 • Ketvirtadienį 15 val. Studijų mugėje vyks diskusija „Nuo „Erasmus“ iki „Erasmus+“. Tikros istorijos ir galimybės tau“ , kurioje patirtimi ir įžvalgomis dalinsis Europos savanorių tarnybos savanoriai, „Erasmus“ studentų mainų dalyviai. Diskusiją moderuos Orijus Gasanovas.

2017 m. sausio 16–20 d. savaitės akcentai:

 • Planavimo susitikimo metu apžvelgėme 2017 m. planus ir procesus. Šiais metais daug dėmesio skirsime programos ir projektų rezultatų matomumo didinimui, veiklos kokybės gerinimui bei partnerysčių stiprinimui.
 • 2017 m. pagrindiniai ir daugiausiai susitelkimo pareikalausiantys procesai bus Europos jaunimo savaitė, „Europe goes local“ tarpagentūrinio bendradarbiavimo projektas, skirtas programoje nedalyvaujančių savivaldybių įtraukimui, „Erasmus+“ programos 30-mečio minėjimo renginiai bei tarptautiniai renginiai – 3-asis Rytų partnerystės jaunimo forumas ir kt.
 • Planavimo susitikimo metu agentūros darbuotojai taip pat kalbėjosi, kaip padidinti mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalyvavimą programos veiklose, kaip sustiprinti programos poveikio ir projektų rezultatų viešinimo veiklas ir kaip nuosekliai dirbti su pareiškėjais, kad pasiektume geriausią rezultatą. Po šios sesijos idėjos yra integruojamos į atitinkamų sričių veiklų planus.
 • Antradienį 8.45 val. vyks susitikimas su Lietuvos skautijos atstovais. Susitikimo metu bus kalbamasi apie planus ir kaip nacionalinės organizacijos gali prisidėti prie tarptautinių veiklų plėtros vietos lygmeniu.
 • Trečiadienį JTBA organizuoja susitikimą su paraiškų vertinimo ekspertais. Artėjant 2017 metų paraiškų vertinimui, pasidalinsime programos naujovėmis, atkreipsime dėmesį į ekspertų darbo kokybės aspektus, apibendrinsime ekspertų bendradarbiavimą ir komunikaciją su Agentūra. Šie koordinaciniai susitikimai svarbūs ne tik pasidalinti naujienomis, bet ir nuolat kelti darbo su paraiškomis kokybę, stiprinti tarpusavio supratimą.
 • Sausio 18–20 d. Mokymai naujai akredituotoms Europos savanorių tarnybos organizacijoms. Kaunas.Šiuose mokymuose EST akreditaciją turinčios, tačiau dar projektų nevykdžiusios organizacijos išsamiai susipažins su „Erasmus+“ jaunimo sritimi ir EST, įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų vykdyti EST projektus ir veiklas.EST organizacijos galės susipažinti ir užmegzti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui bei patirties mainams.

2017 m. sausio 9–13 savaitės akcentai:

 • Pirmadienį prasidėjo regioninių konsultantų metinis susitikimas. Šio tinklo nariai itin svarbūs Agentūros tikslams, nes jie padeda pasiekti vietos lygmeniu veikiančias organizacijas ir jaunus žmones. Taip pat jų darbo dalis yra padėti jaunimo grupėms parengti ir įgyvendinti programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektus. Susitikimo metu kalbama apie 2017 metų tikslus, konsultantų siekiamybes ir sėkmės faktorius.
 • Šią savaitę toliau vyksta metiniai individualūs susitikimai su darbuotojais.
 • Antradienį vyks vidinis agentūros darbuotojų susitikimas dėl Europos jaunimo savaitės veiklų ir Erasmus+ trisdešimtmečio minėjimo 2017 m.
 • Trečiadienį Švietimo mainų paramos fondas (administruojantis „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį) mini savo veiklos 10-metį. Kartu su JTBA kolektyvu sveikinsime kolegas šio jubiliejaus proga.
 • Ketvirtadienį nuo 11 val. vyks JTBA dalininkų susitikimas. Kartu su LiJOT ir JRD bus aptariamas 2017 m. Agentūros veiklos planas ir finansavimo perspektyvos, metinio audito rekomendacijos ir kiti klausimai, susiję su Agentūros valdymu.
 • Penktadienį vyks Agentūros darbuotojų strateginis metų veiklos planavimas. Darbotvarkėje numatytas 2017 m. veiklos plano aptarimas, didžiausių laukiančių šių metų procesų aptarimas bei vidinės komandinės dvasios stiprinimas.

2017 m. sausio 2–6 savaitės akcentai:

 • 2016 m. gruodžio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito skyrius atliko JTBA ir „Erasmus+“ 2014–2020 m. finansinio, valdymo ir kontrolės sistemų auditą. Audito metu buvo nustatyta, kad finansiniai duomenys yra tikslūs, teisingi ir atsekami tiek projektų įgyvendinimo, tiek agentūros valdymo išlaidų srityje. Audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos bus aptariamos su suinteresuotomis šalimis ir įgyvendinamos pagal planą.
 • Šią savaitę JTBA teikia ataskaitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, atsiskaitydama už pasiektus veiklos rezultatus (dalyvavusių jaunų žmonių skaičius programoje, gautų paraiškų ir finansuotų projektų skaičius) ir finansinius valstybės biudžeto panaudojimo rodiklius.
 • Trečiadienį – penktadienį vyksta individualūs pokalbiai su darbuotojais. Susitikimų metu kalbama apie 2017 metų veiklos planus ir asmeninį indėlį į organizacijos sėkmę. Po individualių susitikimų Agentūros darbuotojai rinksis į strateginį viso kolektyvo susirinkimą, kur kartu pasižiūrėsime į organizacijos laukiančius iššūkius metų eigoje. Vienodas supratimas apie tai, kur link juda organizacija ilguoju laikotarpiu, padeda išvengti neapibrėžtumo ir neaiškumo tarp darbuotojų.
 • Jaunimo reikalų departamentas prie SADM pasidalino trumpa jaunimo situacijos apžvalga pdf >, kurioje apžvelgiami demografiniai, darbo rinkos, migracijos, švietimo ir kiti duomenys. Daugiau informacijos taip pat galima rasti LR Statistikos departamento puslapyje. Šie duomenys gali būti naudingi rengiant situacijos analizes ir ruošiant paraiškas pirmam terminui 2017 m. vasario 2 d.

2016 m. gruodžio 26–30 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį prasideda kasmetinis mokymo vadovų susitikimas. Jo metu dalijamasi šių metų rezultatais ir pasiekimais. Mokymo vadovų tinklo nariai supažindinami su JTBA planuojamomis veiklomis 2017 metams.

2016 m. gruodžio 19–23 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį vyko informacinis sutarčių pasirašymo seminaras, skirtas organizacijoms, gavusioms finansavimą trečiojo paraiškų teikimo termino metu. Tokio tipo seminaras vyksta po kiekvieno termino ir juo siekiame padėti organizacijoms kuo sklandžiau pasiruošti aktyviam projekto įgyvendinimo etapui.
 • Renginio metu kalbama apie iššūkius, su kuriais susiduriama kasdieniame darbe su projektais, plačiau apžvelgiamas projekto gyvavimo ciklas, viešinimo aspektai, „Youthpass“ įrankio naudojimas. Taip pat apžvelgiami sutartiniai įsipareigojimai ir taisyklės sėkmingam projekto įgyvendinimui.  Visas prezentacijas bus galima rasti Agentūros tinklapyje. Paskutiniam 2016 metų terminui buvo gautos 122 paraiškos; ekspertams įvertinus paraiškas, finansavimas skirtas 33 projektams.
 • Antradienį vyks kassavaitinis kolektyvo susitikimas, kurio metu direktorė pasidalins naujienomis iš praeitą savaitę vykusio nacionalinių agentūrų direktorių susitikimo bei bus aptariami 2016 metų užbaigimo darbai, finansiniai įsipareigojimai.

2016 m. gruodžio 12–16 d. savaitės akcentai:

 • 2016 gruodžio 14–16 d. Briuselyje vyksta „Erasmus+“ Nacionalinių Agentūrų direktorių susitikimas. Jo metu bus diskutuojama apie programos įgyvendinimą 2017 m., programos naujoves, programos atvėrimą Rytų partnerystės regiono šalims.

2016 m. gruodžio 5–9 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį kassavaitinio kolektyvo susitikimo metu kalbėsime apie gruodžio mėnesį laukiančius darbus ir metų užbaigimą.
 • Nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 23 d. agentūrą tikrina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos auditas, jo metu atliekamas 2014-2020 m. finansinis, veiklos ir valdymo, informacinių sistemų auditas.
 • Trečiadienį vyksta Europos solidarumo korpuso (naujos Europos Komisijos savanorystės iniciatyvos) pristatymas. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su JTBA į pristatymo renginį sukvietė šiuo metu Lietuvoje įvairiose organizacijose savanoriaujančius jaunus žmones, kurie pristatys savo patirtis ir kodėl verta savanoriauti. Daugiau informacijos apie renginį čia.

2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 d. savaitės akcentai:

 • Ketvirtadienį ir penktadienį Anykščiuose vyksta metinis savanorius priimančių ir siunčiančių organizacijų susitikimas. Čia kalbama apie 2016 m. pasiekimus ar iššūkius, dalinamasi organizacine patirtimi, praktika, aptariamas Europos savanorių tarnybos kokybės vadovas pdf >, bus pristatomas EST poveikio bendruomenėms tyrimas. Šis susitikimas yra itin svarbus siekiant pasidalinti patirtimi, skatinti organizacijas bendradarbiauti tarpusavyje ir gilinti bendradarbiavimą su Agentūra.
 • Penktadienį susitinka Projektų atrankos komitetas, kuris spręs dėl 3 termino projektų finansavimo. Po ekspertų vertinimo projektai sureitinguojami pagal gautus balus, o komitetas nusprendžia, kuriuos projektus finansuoti, atsižvelgdamas į balus, turimus finansus ir kitus apribojimus, numatytus JTBA ir Europos Komisijos sutartyje.

2016 m. lapkričio 21–25 d. savaitės akcentai:

 • Lapkričio 21 d., pirmadienį, 10 val. vyksta kassavaitinis darbuotojų susitikimas.
 • Lapkričio 22 d., antradienį, 10.30 val. vyks susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos Rytų partnerystės skyriaus atstovais. Susitikimo metu kalbėsime apie artėjantį 3-ąjį Rytų partnerystės jaunimo forumą, finansavimo atvėrimą Rytų partnerystės šalių pareiškėjams ir kitus su šio regiono įtraukimu susijusius klausimus. Rytų partnerystės šalys išlieka svarbiais partneriais Lietuvos jaunimo organizacijoms, vien šiais metais iš finansuotų 82 projektų (per 1 ir 2 terminą), 22 projektai rinkosi įtraukti organizacijas iš šio regiono.
 • Lapkričio 23 d. LR Seimas baigia formuoti komitetus ir komisijas, kviečiame susipažinti su kelių jaunimo sričiai aktualiausių komitetų sudėtimi ir sekti jų darbotvarkes.
  • Biudžeto ir finansų komitetas – pagrindinis komitetas, sprendžiantis biudžeto ir finansavimo klausimus, plačiau apie jo veiklą čia.
  • Socialinių reikalų ir darbo komitetas – pagrindinis komitetas, nagrinėjantis su jaunimo politika susijusius klausimus, plačiau apie jo veiklą čia.
  • Švietimo ir mokslo komitetas – nagrinėja klausimus, susijusius su švietimo politika, taip pat neformaliuoju ugdymu, plačiau apie jo veiklą čia.
  • Jaunimo ir sporto reikalų komisija – nors komisijos įgaliojimai skiriasi nuo komitetų, komisija taip pat teikia nuomonę ir išvadas dėl įvairių su jaunimo sritimi susijusių klausimų, plačiau apie jos veiklą čia.

2016 m. lapkričio 14–18 d. savaitės akcentai:

 • Lapkričio 14 d., pirmadienį, 13.30 val. vyks susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl sutarties ir iš ministerijos gaunamos Agentūros 2016 m. biudžeto dalies.

2016 m. lapkričio 7–11 d. savaitės akcentai:

 • Lapkričio 7 d. vyks susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarti sutartį dėl Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ administravimo jaunimo srityje Lietuvoje 2016 metais. Šiuo metu baigiamas derinti sutarties ir biudžeto projektai, kurie galės būti pasirašyti LR Seimui priėmus Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisą dėl Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros įtraukimo į įstatymą.
 • Lapkričio 8 d. LR Seimas antradienio plenarinio posėdžio metu pritarė komitetų ir komisijų išvadoms patvirtinti JTBA įtraukimą į Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, galutinis įstatymo priėmimas numatytas ketvirtadienį rytinio posėdžio metu.Antradienį 15 val. TSPMI vyks susitikimas su fakulteto studentais, su kuriais kalbėsimės apie ateities karjeros galimybes ir kaip savanorystė gali prisidėti prie savo kelio radimo.
 • Lapkričio 10 d., ketvirtadienį, šios kadencijos Seimo paskutinio posėdžio metu buvo pritarta Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros įtraukimui į Jaunimo politikos pagrindų įstatymą.11 val. vyks susitikimas su Viešosios politikos ir vadybos institutu dėl šiuo metu Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato užsakymu atliekamos galimybių studijos dėl „Erasmus+“ Virtualių mainų iniciatyvos (angl. „Erasmus+ Virtual Exchange initiative“) įgyvendinimo. JTBA yra viena iš suinteresuotųjų šalių, į kurias kreipiamasi dėl informacijos, susijusios su fizinių jaunimo mainų įgyvendinimu.

2016 m. spalio 31–lapkričio 4 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadieniais nuo 10 val. vyksta savaitinis darbuotojų susirinkimas, kurio metu aptariami savaitės planai ir einamieji darbai.
 • Šiuo metu atliekama finansuotų projektų patikra. Tikriname, ar „EPlusLink“ sistemoje įkelti visi privalomi dokumentai, pasirašytos visos procedūros, ar parinktas tinkamas statusas, kaip to reikalauja Kokybės vadybos sistemos „Darbo su projektais“ procedūra.

Su ankstesnių savaičių akcentais galite susipažinti čia: direktores-darbotvarke_2016-m-spalis pdf >