Direktoriaus darbotvarkė

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė – Guoda Lomanaitė

Jaunimo srityje veiklą pradėjo 2004 m., o į savo pirmuosius tarptautinius jaunimo mainus pagal programą „Jaunimas“ išvyko 2006 metais. Vėliau dirbo Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje, koordinavo jaunimo pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin!“ ir nuo 2008 m. prisijungė prie europinių jaunimo organizacijų veiklos. Nuo 2011 m. išrinkta Europos jaunimo forumo valdybos nare, po dviejų metų – viceprezidente. Šioje pozicijoje dirbo su Struktūrinio dialogo jaunimo srityje stiprinimu ir Europos jaunimo forumo nuostatų naujai Europos Sąjungos finansavimo programai jaunimui – „Erasmus+“ – parengimu ir atstovavimu.

Nuo 2014 m. prisijungė prie „Swedbank“ kolektyvo ir pradėjo dirbti Viešųjų reikalų vadove. Šioje srityje rūpinosi banko socialinės atsakomybės politikos įgyvendinimu Lietuvoje, tvarumo politikos priežiūra, rėmimo ir bendradarbiavimo projektų  įgyvendinimu.

Turi Politikos mokslų bakalauro laipsnį (Vilniaus universitetas) ir Tarptautinės vadybos ir rinkodaros dvigubą magistro laipsnį (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir BI Norvegijos verslo mokykla).

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai vadovauja nuo 2016 m. spalio 4 d.

2018 m. balandžio 16–20 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį–penktadienį Sofijoje, Bulgarijoje vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Susitikimo metu bus aptariami Europos Sąjungos politiniai procesai jaunimo srityje – Europos solidarumo korpuso programa, Europos jaunimo strategijos atnaujinimas, naujos kartos ES finansavimo programos po 2020 metų, 2018 metų planai. Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Šeštadienį nuo 10.30 val. Druskininkuose vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 44-oji Asamblėja. Asamblėjos metu vyks interesų grupė apie veiklas, stiprinančias jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas regionuose.

2018 m. balandžio 9–13 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM kolegomis ir pasiruošimas pažintiniam vizitui į Suomiją, kurio tikslas – susipažinti su atvirų jaunimo centrų ir kitų organizacijų, vykdančių įvairių formų darbą su jaunimu šalies regionuose, praktikomis.
 • Ketvirtadienį nuo 13 val. vyksta JTBA valdybos posėdis, kuriame svarstomas Agentūros biudžetas, vidaus audito išvados ir kt. klausimai, susiję su kasdieniu agentūros darbu.
 • Ketvirtadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Ketvirtadienį nuo 16 val. vyksta eilinis dalininkų susirinkimas, kuriame bus aptariamas Agentūros finansinių ataskaitų rinkinys, vidaus tvarkų pakeitimai ir kiti klausimai, susiję su kasdiene Agentūros veikla.

2018 m. balandžio 3–6 d. savaitės akcentai:

 • Ketvirtadienį nuo 12.30 val. vyksta priešgaisrinės saugos mokymai JTBA kolektyvui.
 • Ketvirtadienį JTBA teikia veiklos ir finansinę ataskaitą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už valstybės lėšų panaudojimą administruojant Europos Sąjungos programą „Erasmus+“ jaunimo srityje pirmąjį 2018 metų ketvirtį.
 • Penktadienį nuo 13 val. vyksta JTBA projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame sprendžiama dėl I terminui sulauktų projektų paraiškų finansavimo.

2018 m. kovo 26–30 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamų projektų 2018–2019 m. konkurso komisijos susitikimas.
 • Ketvirtadienį vyksta projekto „Europe goes local“ pirmo etapo informacinis renginys Pasvalyje. Nuo 14 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.

2018 m. kovo 19–23 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį nuo 16 val. Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Ketvirtadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Jaunimo tyrėjų tinklo atstovais dėl nacionalinių jaunimo politikos plėtros programos prioritetų.
 • Ketvirtadienį nuo 15 val. vyksta Regioninių organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 m. konkurso komisijos susitikimas.
 • Penktadienį vyksta projekto „Europe goes local“ pirmo etapo informacinis renginys Jurbarke. Nuo 13 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Sekmadienį nuo 10 val. vyksta Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Pavasario forumas. Forumo metu pristatomos „Erasmus+“ jaunimo dalies galimybės jaunimo organizacijoms ir jauniems žmonėms.

2018 m. kovo 12–16 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta JTBA kokybės valdymo sistemos (KVS) vadovybinės analizės posėdis, kurio metu apžvelgiami visi KVS procesai, analizuojami 2017 m. rodikliai bei iškeltų tikslų įgyvendinimas. Posėdžio metu taip pat nustatomi rodikliai 2018 metams.
 • Antradienį vyksta projekto „Europe goes local“ pirmo etapo informacinis renginys Raseiniuose: 13.00 val. vyksta susitikimas su savivaldybės (meru, administracijos direktoriumi, jaunimo reikalų koordinatoriumi, „Jaunimo garantijų“ schemą įgyvendinančiais asmenimis ir organizacijomis) ir Jaunimo reikalų departamento prie SADM atstovais. Šiame susitikime iš JTBA pusės pristatomas savivaldybės dalyvavimas projekte „Europe goes local“ ir programos „Erasmus+“ galimybės. Nuo 14 val. vyksta renginys, skirtas supažindinti su įvairiomis galimybėmis jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Kartu su partneriais pristatome įvairias galimybes ir įrankius, kurie galėtų padėti savivaldybėje veikiančioms iniciatyvoms ar organizacijoms pastūmėti jaunimo politikos įgyvendinimą į kitą lygmenį.
 • Trečiadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su LR socialinės apsaugos ir darbo viceministru Eitvydu Bingeliu dėl JTBA planų ir turimų resursų  2018 metams.

2018 m. kovo 5–9 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 13 val. JTBA vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovais dėl JTBA metinės ataskaitos Europos Komisijai audito.
 • Antradienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais dėl veiklų Lietuvos regionuose, stiprinant jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų kompetencijas.
 • Trečiadienį startuoja antrus metus JTBA įgyvendinimo projekto „Europe goes local“ ciklas, per kurį metus laiko dirbsime su Skuodo, Raseinių, Pasvalio ir Jurbarko savivaldybėmis. Projektu siekiama stiprinti darbo su jaunimu vietos lygmeniu sistemą, telkti vietos bendruomenę ir skatinti įvairias organizacijas dalyvauti tarptautinėse veiklose. Pirmasis renginys planuojamas Skuode.

2018 m. vasario 26–kovo 2 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su LR Užsienio reikalų ministerija dėl Rytų partnerystės daugiašalio bendradarbiavimo ir 4 teminės platformos „Mobility and people-to-people contacts“ darbo programos.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta susitikimas su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojais dėl organizacijų, neįvykdžiusių sutartinių įsipareigojimų ir JTBA įtrauktų į Juodąjį organizacijų sąrašą.
 • Ketvirtadienį vyksta Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamas Europos Sąjungos informacinių tinklų susitikimas.

2018 m. vasario 19–23 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atstovais dėl JTBA metinės ataskaitos Europos Komisijai audito.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta Nacionalinės darbo grupės Struktūriniam dialogui susitikimas aptarti VI konsultacijų ciklo rezultatus.
 • Trečiadienį nuo 15 val. vyksta susitikimas su Švietimo mainų paramos fondo kolegomis dėl „Positive role models“ tinklo įgyvendinimo.

2018 m. vasario 12–16 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta projekto „Europe goes local“ dalyvių atrankos posėdis. Šio posėdžio metu bus atrinktos savivaldybės, dalyvausiančios projekte 2018 m.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. vyksta Regioninių organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018–2019 m. konkurso komisijos susitikimas.
 • Iki vasario 15 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra turi parengti ir pateikti Europos Komisijai metines veiklos ir finansines ataskaitas už 2017 metus.

2018 m. vasario 5–10 d. savaitės akcentai:

 • Ketvirtadienį–šeštadienį JTBA kartu su Švietimo mainų paramos fondu dalyvauja tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“. Bendrame stende galima bus sužinoti apie tarptautines savanorystės ir kitas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes. Stende bus galima pasikalbėti su užsienyje savanoriaujančiais lietuviais naudojantis „Skype“ programa, konsultuotis su programos konsultantais ir bendrauti su tarptautinę savanorystę išbandžiusiais jaunais žmonėmis.
 • Ketvirtadienį nuo 15 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas, kurio metu bus pristatomi institucijų planai ir galimos veiklos sinergijos.
 • Penktadienį nuo 16 val. vyksta susitikimas su „Actio Catholica Patria“ dėl „Positive role models“ tinklo metų rezultatų įsivertinimo ir koordinavimo.
 • Penktadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo skyriumi ir Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Briuselyje Jaunimo sritį kuruojančia atašė, Europos Sąjungos jaunimo politikos klausimais.
 • Šeštadienį vyksta įvadiniai išorinių paraiškų vertinimo ekspertų mokymai, kuriuose atnaujintas tinklas plačiau susipažins su programos paraiškų vertinimu ir reikalavimais.
 • JTBA iki vasario 15 d. rengia metinę veiklos ataskaitą Europos Komisijai, kurioje atsiskaito už veiklos plane numatytus rodiklius ir procesus.

2018 m. sausio 29–vasario 2 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 11 val. vyksta susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kaip nacionalinės darbo grupės, įgyvendinančios struktūrinio dialogo procesą Lietuvoje, sekretoriatu. Susitikimo metu bus aptariami struktūrinio dialogo Lietuvoje konsultacijų rezultatai ir procesui aktualios temos.
 • Ketvirtadienį JTBA Europos Komisijai pateikia Europos solidarumo korpuso darbo planą 2018 metams. Darbo plane numatyti preliminarūs veiksmai ir rodikliai, kuriuos planuojama pasiekti įgyvendinant naują programą nuo 2018 m. III ketvirčio.
 • Vasario 1–3 d. vyksta regioninių konsultantų ir mokymo vadovų tinklų susitikimai. Šių susitikimų metu bus pristatoma JTBA veikla 2018 m., aptariamas tinklų veikimas ir pagrindiniai procesai.

2018 m. sausio 22–26 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Sausio 24 d. susitikimas dėl organizuojamų mokymų paraiškų vertinimo ekspertams programos.
 • Daug dėmesio skiriama metinės veiklos ataskaitos Europos Komisijai rengimui, paraiškų formų vertimo tikslinimui.

2018 m. sausio 15–19 d. savaitės akcentai:

 • Sausio 14–16 d. komandiruotė planavimo susitikime agentūrų projektui „European Youth Work Academy“ Liublianoje Slovėnijoje.
 • Sausio 17 d. vyksta JTBA kolektyvo planavimo sesija 2018 metams, jos metu aptariami 2017 metų rezultatai ir šių metų planai.
 • Sausio 18–28 d. direktorė atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2018 m. sausio 8–12 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę vyksta metiniai pokalbiai su JTBA kolektyvo nariais.
 • Pirmadienį vyksta susitikimai su kandidatais užimti JTBA administratoriaus poziciją.
 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta JTBA valdybos posėdis, kuriame bus priimamas sprendimas dėl išorinių projektų vertinimo ekspertų sąrašo patvirtinimo.
 • Trečiadienį nuo 10 val. vyksta neeilinis dalininkų susitikimas.
 • Ketvirtadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas dėl MOOC Youth kurso, kuris vyko 2017 m. spalio-lapkričio mėnesiais.
 • Penktadienį vyksta tarpagentūrinio projekto „Europe goes local“ baigiamasis renginys savivaldybėms, kurios dalyvavo projekto veiklose 2017 m. Renginio metu bus aptariami pasiekti rezultatai vietos lygmeniu ir tolimesni planai.

2018 m. sausio 2–5 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį–penktadienį vyksta susitikimai su kandidatais, norinčiais užimti laisvas JTBA administratoriaus ir buhalterio darbo vietas.
 • Penktadienį nuo 14 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Penktadienį JTBA pateikia veiklos ir finansinę ataskaitą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už valstybės lėšų panaudojimą administruojant Europos Sąjungos programą „Erasmus+“ jaunimo srityje.

2017 m. gruodžio 18–22 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 15 val. vyksta valdybos posėdis. Šio posėdžio metu bus tvirtinamas agentūros biudžetas 2018 m. bei išorinių paraiškų vertinimo ekspertų sąrašas.
 • Antradienį nuo 15 val. vyksta Agentūros dalininkų susitikimas.
 • Ketvirtadienį nuo 11 val. Vilniaus jaunimo informacijos centre vyksta sutarčių pasirašymo seminaras. Šio seminaro metu su pareiškėjais, gavusiais finansavimą trečiojo termino metu, diskutuosime apie projektų kokybės užtikrinimą, informacijos sklaidą, programos reikalavimus ataskaitoms ir kitus su įgyvendinimu susijusius aspektus.

2017 m. gruodžio 11–15 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį–ketvirtadienį Briuselyje, Belgijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Susitikimo metu bus aptariami 2017 metų rezultatai, Europos Sąjungos politiniai procesai jaunimo srityje, 2018 metų planai. Direktorę pavaduoja Loreta Eimontaitė.
 • Penktadienį nuo 10 val. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyksta paskutinis darbo grupės darbo su jaunimu koncepcijai parengti susitikimas.

2017 m. gruodžio 4–8 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 8 val. ryto vyksta JTBA dalininkų susirinkimas. Susirinkimo metu aptariami klausimai: JTBA vidaus audito ataskaita, JTBA valdybos sudėtis, JTBA 2017 ir 2018 m. administracinis biudžetas, JTBA organizacinė struktūra ir kiti klausimai.
 • Pirmadienį 15 val. vyksta Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso vertinimo komisijos susitikimas dėl finansavimo pratęsimo konkurse dalyvavusioms organizacijoms.
 • Antradienį nuo 10 val. vyksta Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių seminaras „Koordinalizacija 2017“ Kėdainiuose.
 • Trečiadienį nuo 9 val. vyksta koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Trečiadienį nuo 15 val. renkasi JTBA projektų atrankos komitetas priimti sprendimą dėl finansuojamų 2017 m. 3 termino paraiškų.
 • Ketvirtadienį nuo 10 val. vyksta darbo grupės darbo su jaunimu koncepcijai parengti susitikimas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 1 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį vyksta susitikimas su kitų programų, kurias palies Europos solidarumo korpuso iniciatyva, atstovais (11 val. vyksta susitikimas su EURES, 14 val. – su „Europa piliečiams “ programa). Susitikimų metu siekiama sužinoti, kokie pokyčiai laukia kitų koordinuojamų programų Lietuvoje, ir aptarti galimas bendradarbiavimo galimybes įgyvendinant Korpuso iniciatyvą.

2017 m. lapkričio 20–24 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 12 val. vyks Europos Sąjungos Jaunimo ministrų tarybos debatai „What’s next? The issues that matter to young people and possible European efforts to address these issues“, kuriuos galima stebėti paspaudus nuorodą http://bit.ly/2j0ltIz.
 • Antradienį nuo 9.30 val. vyksta JTBA organizuojamas seminaras tiems, kurie dirba su specialiųjų poreikių turinčiu jaunimu. Seminaras skirtas supažindinti organizacijas su dalyvavimo programos „Erasmus+“ projektuose galimybėmis, pristatyti organizacijas, kurios turi patirties šioje srityje, ir pasidalinti įspūdžiais bei jau įgyvendintų projektų rezultatais.
 • Trečiadienį nuo 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nacionalinių jaunimo politikos plėtros programos prioritetų.

2017 m. lapkričio 13–17 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį nuo 17 val. vyksta Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso apdovanojimų renginys, kurio metu apdovanojami Švietimo mainų paramos fondo administruojamų programų atvirumo, tarptautiškumo ir pokyčio temomis įgyvendinti kokybiškiausi projektai, programos „Erasmus+“ kokybiškiausi projektai bei įteikiamos padėkos kitų veiklų dalyviams ir partneriams.
 • Trečiadienį 11 val. JTBA vyksta susitikimas su kitų programų, kurias palies Europos solidarumo korpuso iniciatyva, atstovais. Susitikimo metu siekiama sužinoti, kokie pokyčiai laukia kitų koordinuojamų programų Lietuvoje, ir aptarti galimas bendradarbiavimo galimybes įgyvendinant Korpuso iniciatyvą.
 • Ketvirtadienį–penktadienį vyksta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos renginys „Kaip užkirsti kelią jaunimui įsitraukti į radikalias, ekstremistines veiklas?“.

2017 m. lapkričio 6–10 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 10.30 val. vyksta darbo grupės posėdis dėl darbo su jaunimu koncepcijos parengimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2017 m. spalio 30–lapkričio 3 d. savaitės akcentai:

 • Antradienį 11 val. vyksta vidinė agentūros darbuotojų pirminė planavimo sesija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo Lietuvoje.
 • Penktadienį vyksta Klaipėdos jaunimo forumas „Proveržis jaunimo politikoje: ar tai (ne)įmanoma?“. Forumo metu JTBA dalinsis patirtimi apie savivaldybių tarptautinį bendradarbiavimą.
 • Savaitės eigoje vyks susitikimai su kandidatais užimti Europos solidarumo korpuso projektų koordinatoriaus poziciją.

2017 m. spalio 23–27 d. savaitės akcentai:

 • Trečiadienį 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi Jonu Laniausku dėl JTBA ir JRD bendradarbiavimo stiprinant regionus.
 • Ketvirtadienį Europos Komisijos atstovybės patalpose vyksta „Erasmus+“ 30-mečio konferencija ir programos tarpinio vertinimo pristatymas. Renginį organizuoja Švietimo mainų paramos fondas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

2017 m. spalio 16–20 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 9 val. vyksta susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos prezidentu M. Zakarka.
 • Pirmadienį nuo 14 val. vyksta pranešimas LiJOT ir Ukrainos nacionalinio jaunimo forumo projekte-konferencijoje “Youth4Cooperation” apie Rytų partnerystės regiono įsitraukimą į Europos Sąjungos finansavimo programas, ateities įsitraukimo perspektyvas.
 • Antradienį vyksta Jaunimo reikalų departamento prie SADM nacionalinis darbo su jaunimu forumas „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“, kurio metu 11.35 val. JTBA dalinsis įžvalgomis apie Europos Sąjungos jaunimo srities programos Lietuvoje veikimą ir šių programų prieinamumą Lietuvos savivaldybėse gyvenantiems jauniems žmonėms. Taip pat nuo 14 val. moderuosime diskusiją apie tai „Ko reikia aktyviai jaunimo organizacijai šiandien?“.
 • Trečiadienį vyksta susitikimai su kandidatais užimti Europos solidarumo korpuso projektų koordinatoriaus poziciją.
 • Trečiadienį nuo 18 val. vyksta diskusija „Ar šioje šalyje yra vietos jaunimui?“ VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.
 • Ketvirtadienį 9 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo Lietuvoje.
 • Ketvirtadienį 14 val. vyksta struktūrinio dialogo nacionalinės darbo grupės susitikimas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
 • Šeštadienį nuo 10.30 val. vyksta Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 43-oji asamblėja. Asamblėjos metu taip pat vyks interesų grupė apie naujos ES programos jaunimui „Europos solidarumo korpusas“ įgyvendinimą.

2017 m. spalio 9–13 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 11 val. vyksta dalininkų susirinkimas, jo metu aptariamos atlikto vidaus audito rekomendacijos JTBA veiklai, išorinių vertinimo ekspertų darbo reglamentas, agentūros 2018 m. biudžetas ir kiti klausimai.
 • Pirmadienį 14 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nacionalinių jaunimo politikos plėtros programos prioritetų.
 • Antradienį–penktadienį Taline, Estijoje, vyksta nacionalinių agentūrų direktorių susitikimas. Šio susitikimo didžiąją darbotvarkės dalį užims diskusijos dėl ateinančio laikotarpio Europos jaunimo strategijos bei politinių prioritetų ES dokumentuose ryšio su jaunimo finansavimo schemomis stiprinimas. Taip pat bus apžvelgiami Estijos pirmininkavimo Europos Tarybai prioritetai ir planuojami rezultatai, Europos solidarumo korpuso įgyvendinimas ir kiti su agentūrų tinklu susiję klausimai. Laikinai direktorės pareigas eis direktorės pavaduotoja Loreta Eimontaitė.
 • Trečiadienį 13 val. vyksta JTBA valdybos posėdis. Posėdžio metu bus aptariamas JTBA veiklos planas 2018 m., pristatomos vidaus audito rekomendacijos JTBA veiklai bei svarstomi kiti klausimai.

2017 m. spalio 2–6 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį 14 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo reikalų departamentu prie SADM dėl artimesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo siekiant strateginių jaunimo politikos tikslų.
 • Trečiadienį 10 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl Europos solidarumo korpuso įgyvendinimo Lietuvoje.
 • Trečiadienį 11 val. vyksta „Erasmus+“ programos įgyvendinimo koordinacinis susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Ketvirtadienį-penktadienį vyks susitikimai su kandidatais užimti projektų koordinatoriaus Europos solidarumo korpuso savanorystės projektams poziciją.

2017 m. rugsėjo 1–28 d. skelbėme l. e. p. direktorės Loretos Eimontaitės darbotvarkę.

2017 m. rugsėjo 18–22 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę tęsiame veiklos plano 2018 metams rengimą.
 • Tebevyksta „Erasmus+“ veiklos auditas.
 • Rugsėjo 21 d. dalyvausime Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos organizuojamoje struktūrinio dialogo konferencijoje „Pasiruošęs gyvenimui – pasiruošęs visuomenei“. Konferencija yra skirta uždaryti praėjusį, V-ąjį, struktūrinio dialogo ciklą bei atidaryti naująjį. Struktūrinis dialogas yra procesas, skirtas užtikrinti bendradarbiavimą tarp jaunų žmonių bei sprendimų priėmėjų europiniu, nacionaliniu bei vietos lygmenimis.

2017 m. rugsėjo 11–15 d. savaitės akcentai:

 • Vienas pagrindinių aspektų – veiklos plano 2018 metams rengimas.
 • Šią savaitę daug dėmesio skiriama gilinimuisi į Europos solidarumo korpuso programą: peržiūrimi reguliavimo dokumentai, dalyvaujama Europos Komisijos seminare internetu.
 • Pratęstas „Erasmus+“ veiklos auditas.

2017 m. rugsėjo 4–8 d. savaitės akcentai:

 • Susitikimas su Švietimo mainų paramos fondu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija. Jo metu aptarėme „Erasmus+“ vidurio įvertinimo tyrimo Lietuvoje rezultatų pristatymo renginio formatą, pranešėjus, logistines detales.
 • Šią savaitę pradedamas rengti veiklos planas 2018 metams. Veiklos planas teikiamas Europos Komisijai.
 • Šią savaitę vykdomas planinis 2017 m. „Eurodesk“ administravimo auditas.

2017 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 1 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį vyksta susitikimas su mokymo vadovais projekto „Europe goes local“ III veiklos etapo koncepcijai aptarti.
 • Šią savaitę prioritetas skiriamas koncepcijos „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro administravimo Lietuvoje kūrimui, pasiūlymo baigimui.
 • Rugsėjo 1–28 d. JTBA direktorė atostogauja, ją pavaduoja Loreta Eimontaitė.

2017 m. rugpjūčio 21–25 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį nuo 13 val. vyksta susitikimas su JTBA mokymų vadovų tinklo nariais ir alumnais dėl   „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro veiklos koncepcijos.
 • Pirmadienį nuo 16 val. susitikimas su Jaunimo Europos komandos nariais, kurio metu bus pristatoma JTBA veikla, „Erasmus+“ jaunimo sritis ir projektų finansavimo galimybės. Savo patirtimis dalinsis dvi Europos savanorių tarnybos dalyvės.
 • Antradienį 15 val. vyksta susitikimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro (jei būtų pasirinkta jį įkurti Lietuvoje) veiklos užtikrinimo Lietuvoje.
 • Trečiadienį 11 val. vyksta susitikimas su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentu prie SADM ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl 2018 m. programos prioritetų ir finansavimo.
 • Ketvirtadienį 9 val. vyksta pirmasis teismo posėdis dėl buvusios JTBA finansininkės baudžiamosios bylos.
 • Penktadienį 9 val. vyksta susitikimas su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl nacionalinių jaunimo politikos prioritetų kitiems metams.
 • Penktadienį – šeštadienį Marijampolėje vyksta susitikimas su atnaujinto JTBA regioninių konsultantų tinklo nariais. Susitikimo metu su naujais tinklo nariais aptarsime tinklo struktūros, veiklos principų, etikos ir reglamentą, programos „Erasmus+“ jaunimo srities galimybes ir tinklo veiklos 2017 m. planą. Taip pat formuosime komandą su viso tinklo nariais bei aptarsime kitus rūpimus klausimus.

2017 m. rugpjūčio 14–18 d. savaitės akcentai:

 • Ši savaitė skiriama koncepcijos „SALTO“ informacijos ir dalyvavimo resursų centro administravimo Lietuvoje kūrimui, pasiūlymo rengimui.

2017 m. rugpjūčio 7–11 d. savaitės akcentai:

 • Pirmadienį vyksta susitikimai su kandidatais užimti biuro administratoriaus poziciją.
 • Antradienį 10 val. vyksta susitikimas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovais, atsakingais už Europos kultūros metų (Europos Komisijos paskelbtų 2018 metų) įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimą. Susitikimo metu įsivertinsime galimybes „Erasmus+“ programai prisidėti įgyvendinant metų tikslus ir finansuojant jaunimo projektus šioje srityje.
 • Antradienį 13 val. vyksta vidinis susitikimas su agentūros darbuotojais dėl darbo su jaunimu vietos lygmeniu projekto „Europe goes local“ trečio etapo mokymo renginių dalyviams.
 • Šią savaitę Agentūroje tęsiasi planinis 2017 m. „Erasmus+“ („Veiklus jaunimas“) 2014–2020 m. veiklos ir valdymo auditas.

2017 m. liepos 31–rugpjūčio 4 d. savaitės akcentai:

 • Šią savaitę vyks susitikimai su kandidatais užimti administratoriaus ir projektų koordinatoriaus pozicijas.

Su ankstesnių savaičių akcentais 2017 m. JTBA direktorės darbotvarkė_2017 m. pdf >

Su 2016 m. direktorės darbotvarke (nuo spalio mėn.) galite susipažinti čia pdf >.