Finansinės ataskaitos

2016 m. III ketv. ataskaitos:

 • Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pdf >
 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2016 m. II ketv. ataskaitos:

 • Veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaita pdf >
 • Aiškinamasis raštas su priedais pdf >

2016 m. I ketv. ataskaitos:

 • Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos pdf >
 • Aiškinamasis raštas pdf >

2015 m. ataskaitos:

 • Veiklos rezultatų ataskaita pdf >
 • Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pdf >
 • Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pdf >
 • Finansinės būklės ataskaita pdf >
 • Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pdf >
 • Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pdf >
Sprendimas: eShop.lt