2018 sutartys

Kviečiame susipažinti su Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities 2018 m. sutarčių su finansuotų projektų vykdytojais priedais.

Sutarties priedai, kai dotacijos gavėjų daugiau nei 1:

  • Priedas I – Bendrosios sąlygos – EN – multi – 2018 doc >
  • Priedas III-KA1 Finansinės ir sutarties taisyklės-LT-multi-2018 docx >
  • Priedas III – KA2 Finansinės ir sutarties taisyklės – LT – multi – 2018 docx >
  • Priedas III – KA3 Finansinės ir sutarties taisyklės – LT – multi – 2018 docx >
  • Priedas IV – KA1 Taikomos normos – EN – multi – 2018 docx >
  • Priedas IV – KA2 Taikomos normos – EN – multi – 2018 docx >
  • Priedas IV – KA3 Taikomos normos – EN – multi – 2018 docx >
  • Priedas V – Mandatai – EN -2018 doc >
  • Priedas VI – KA1 SV projektams – sutarties su savanoriu forma – 2018 doc >
  • Rekomenduojama dalyvių sąrašo-deklaracijos forma visiems projektams doc >

Sutarčių pasirašymo seminaras

2018 m. balandžio 27 d. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra organizavo informacinį sutarčių pasirašymo seminarą Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srityje dotaciją gavusių projektų vykdytojams.

Seminaro metu aptarti projektų administravimo, biudžeto valdymo, „Youthpass“ sertifikato naudojimo, projektų viešinimo klausimai, „Erasmus+“ projektų rezultatų sklaidos platforma, pristatytas ataskaitų teikimo įrankis „Mobility Tool+“.

Finansavimas skirtas 38 projektams, kurių paraiškos buvo pateiktos 2018 m. vasario 15 d. terminui.

Kviečiame susipažinti su seminaro pranešimais: