English version

Projektų atrankos komitetas

Projektų atrankos komiteto tikslas – užtikrinti tinkamas ir skaidrias projektų atrankos procedūras.

Projektų atrankos komitetas teikia siūlymą dėl projektų finansavimo Agentūros direktorei, remiantis reitinguotų projektų sąrašu pagal kokybės vertinimą, informacija apie turimas lėšas, informacija apie paraiškas pateikusių organizacijų finansinius ir administracinius gebėjimus, esant reikalui, ir paraiškų turiniu. Galutinį sprendimą dėl paraiškų finansavimo priima Agentūros direktorė.

Projektų atrankos komiteto sudėtis (nuo 2016 m. vasario mėn.):

  1. Gerda Burinskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
  2. Ugnė Anelauskaitė – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.
  3. Egidijus Gricius – Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija.
  4. Donatas Žiogas – Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo taryba.
  5. dr. Barbara Stankevič – Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas.
  6. Aurimas Skaržinskas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  7. Borisas Bylinskis – Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija.
Sprendimas: eShop.lt