English version

Europos jaunimo savaitė

KAS YRA Europos jaunimo savaitė?

Europos jaunimo savaitė (EJS) vyksta nuo 2003 m. kas 18 mėn. pagal struktūrinio dialogo ir pirmininkaujančių Europos Sąjungos Tarybai valstybių ciklus. Europos jaunimo savaitė prisideda prie Europos jaunimo strategijos prioritetų įgyvendinimo ir yra integrali struktūrinio dialogo dalis.

Struktūriniu dialogu vadinamos jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų. Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme.

Europos jaunimo savaitės metu visoje Europoje vyksta įvairaus mąsto renginiai, susiję su savaitės tema ir jaunimo politika.

KOKIE Europos jaunimo savaitės TIKSLAI 2017 metais?

  • Informuoti jaunimą apie įsitraukimo Europos lygmeniu galimybes per struktūrinį dialogą.
  • Inicijuoti naujus dalyvavimo kanalus, kurie leistų išklausyti daugiau ir įvairesnių jaunimo grupių.
  • Informuoti jaunus žmones apie ES programos „Erasmus+“ suteikiamas galimybes ir kitas programas, skirtas įgūdžių ir profesinių perspektyvų gerinimui.
  • Pasidalinti sėkmingai įgyvendintų projektų gerąja patirtimi.

KADA VYKS Europos jaunimo savaitė?

2017 m. Europos jaunimo savaitė vyks gegužės 1–7 d.

KUR VYKS Europos jaunimo savaitė?

EJS veiklos vyks visoje Europoje, teminiai renginiai apims miestus ir miestelius visose Europos Sąjungos valstybėse. Siekiame, kad Lietuvoje prie Europos jaunimo savaitės 2017 metais prisijungtų organizacijos iš 50 savivaldybių.

KOKIA Europos jaunimo savaitės TEMA 2017 metais?

Jaunų žmonių solidarumas ir socialinė pareiga Europai.