English version

Europos jaunimo savaitė

KAS YRA Europos jaunimo savaitė?

Europos jaunimo savaitė (EJS) vyksta nuo 2003 m. kas 18 mėn. pagal struktūrinio dialogo ir pirmininkaujančių Europos Sąjungos Tarybai valstybių ciklus. Europos jaunimo savaitė prisideda prie Europos jaunimo strategijos prioritetų įgyvendinimo ir yra integrali struktūrinio dialogo dalis.

Struktūriniu dialogu vadinamos jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų. Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme.

Europos jaunimo savaitės metu visoje Europoje vyksta įvairaus mąsto renginiai, susiję su savaitės tema ir jaunimo politika.

KOKIE Europos jaunimo savaitės TIKSLAI 2015 metais?

  • Didinti jaunų žmonių suvokimą apie galimybes įsitraukti į Europos Sąjungos konsultacijas;
  • Informuoti jaunus žmones apie ES programos „Erasmus+“ suteikiamas galimybes ir kitas programas, skirtas įgūdžių ir profesinių perspektyvų gerinimui, supažindinti juos su sėkmingų projektų pavyzdžiais.

KADA VYKO Europos jaunimo savaitė?

2015 m. Europos jaunimo savaitė vyko balandžio 27 – gegužės 10 d.
Lietuvoje EJS šventėme 2015 m. gegužės 4–10 d.

KUR VYKO Europos jaunimo savaitė?

EJS veiklos vyko visoje Europoje, teminiai renginiai apėmė miestus ir miestelius visose Europos Sąjungos valstybėse. Lietuvoje prie Europos jaunimo savaitės šurmulio 2015 metais prisijungė organizacijos iš 40 savivaldybių. Jos surengė 58 renginius.

KOKIA Europos jaunimo savaitės TEMA 2015 metais?

Jaunų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime.

Sprendimas: eShop.lt