Rezultatai

„Erasmus+“ jaunimo srities finansuotų projektų sąrašai

 • 2014 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2015 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2016 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2017 m. 1 termino finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2017 m. 2 termino finansuotų projektų sąrašas xlsx >

Jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių žmonių dalyvavimas Erasmus+ jaunimo srities projektuose

Dalyvių pokytis nuo pat pradžių – 1999 metų

Per aštuoniolika metų jaunų žmonių aktyvumas, noras dalyvauti tarptautinėse jauniems žmonėms skirtose programose ženkliai išaugo. Jei 1999 m. tarptautiniuose jaunimo mainuose ir jaunimo darbuotojų mokymuose dalyvavo 1660 dalyvių, tai 2016 metais – jau virš  5 tūkst. jaunų ir su jaunimu dirbančių žmonių yra įsitraukę į tarptautines jaunimo veiklas, kurios finansuojamos pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį (anksčiau – pagal programas „Jaunimas“ ir „Veiklus jaunimas“). Lėšas Lietuvoje administruoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – JTBA) – „Erasmus+“ nacionalinė agentūra jaunimo srityje.

Per šiuos 18 metų JTBA administruojamų tarptautinių jaunimo programų projektuose dalyvavo apie 76,5 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos ir kitų šalių.

„Erasmus+“ jaunimo srities finansuotų projektų dalyviai 2014–2016 metais

2014–2016 m. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra „Erasmus+“ jaunimo srities lėšomis finansavo 359 projektus, kuriuose dalyvavo 13,8 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos bei kitų šalių, t. y. apie 4,3–5 tūkst. dalyvių per metus. 25,5 % programos dalyvių yra turintys mažiau galimybių  (apie 3,5 tūkst.), 2,9 % – turintys negalią (apie 400).

Pagal „Erasmus+“ programos bendrus duomenis (JTBA ir kitų šalių Nacionalinių Agentūrų finansuotų projektų duomenis), tarptautiniuose jaunimo mobilumo projektuose per pirmuosius trejus „Erasmus+“ metus dalyvavo apie 9 000 jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos.

Palyginus su Baltijos ir kitomis šalimis, kuriose „Erasmus+“ jaunimo srities biudžetas yra panašus į skiriamą Lietuvai, galime pasidžiaugti, kad lietuviai aktyviai dalyvauja programoje. 2014–2016 m. finansuotuose jaunimo mainuose, Europos savanorių tarnybos bei jaunimo darbuotojų mobilumo veiklose iš Lietuvos dalyvavo:

 • apie 1700 dalyvių daugiau nei iš Latvijos, Norvegijos;
 • apie 1500 daugiau nei iš Danijos;
 • apie 1200 daugiau nei iš Slovėnijos;
 • apie 800 daugiau nei iš Estijos;
 • apie 500 daugiau nei iš Kroatijos.

Remiantis JTBA finansuotų ir iki 2017-06-05 įgyvendintų 245 projektų duomenimis (68,3% projektų), tarptautinėse jaunimo mobilumo veiklose jau dalyvavo 8,2 tūkst. dalyvių. Iš jų:

 • 57 % moteriškos ir 43 % vyriškos lyties;
 • 25,3 % turintys mažiau galimybių;
 • 2,3 % turintys negalią;
 • 17,3 % grupių lyderiai, mokymo vadovai, ekspertai;
 • 0,7 % lydintys asmenys.

JTBA finansuotų ir jau įgyvendintų projektų dalyvių vidutinis amžius – 23,4 metai. Jauniausiems dalyviams –  13 metų (63 dalyviai), vyriausiems – 65 metai (2 su jaunimu dirbantys asmenys). Dauguma dalyvių –  16 – 26 metų amžiaus.

Dalyvių amžius png >