Rezultatai

Erasmus+ jaunimo srities finansuotų projektų sąrašai

 • 2014 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2015 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2016 m. finansuotų projektų sąrašas xlsx >
 • 2017 m. 1 termino finansuotų projektų sąrašas xlsx >

 

Jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių žmonių dalyvavimas Erasmus+ jaunimo srities projektuose

Dalyvių pokytis nuo pat pradžių – 1999 metų

Per aštuoniolika metų jaunų žmonių aktyvumas, noras dalyvauti tarptautinėse jauniems žmonėms skirtose programose ženkliai išaugo.  Jei 1999 m. tarptautiniuose jaunimo mainuose ir jaunimo darbuotojų mokymuose dalyvavo 1660 dalyvių, tai 2016 metais jau virš  5 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių žmonių yra įsitraukę į tarptautines jaunimo veiklas, finansuojamas ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities (prieš tai programos „Jaunimas“ ir „Veiklus jaunimas“) lėšomis administruojamomis Nacionalinės agentūros Lietuvoje – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (toliau – JTBA).

Per šiuos 18 metų JTBA administruojamuose tarptautinių jaunimo programų projektuose dalyvavo apie 76,5 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos ir kitų šalių.

Erasmus+ jaunimo srities 2014 – 2016 metais finansuotų projektų dalyviai

2014 -2016 m. JTBA Erasmus+ jaunimo srities lėšomis finansavo 359 projektus, kuriuose dalyvavo 13,8 tūkst. jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos bei kitų šalių, t.y. apie 4,3 – 5 tūkst. dalyvių per metus. 25,5% programos dalyvių yra mažiau galimybių turintys (apie 3,5 tūkst.), 2,9% –  negalią turintys dalyviai (apie 400).

Pagal Erasmus+ programos bendrus duomenis (JTBA ir kitų šalių Nacionalinių Agentūrų finansuotų projektų duomenis), tarptautiniuose jaunimo mobilumo projektuose per pirmuosius trejus Erasmus+  metus dalyvavo apie 9 000 jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš Lietuvos.

Palyginus su Baltijos ir kitomis šalimis, kuriose Erasmus+ jaunimo srities biudžetas yra panašus kaip ir skiriamas Lietuvai, galime pasidžiaugti, kad lietuviai aktyviai dalyvauja programoje. 2014 – 2016 m. finansuotuose jaunimo mainuose, Europos savanorių tarnybos bei jaunimo darbuotojų mobilumo veiklose iš Lietuvos dalyvavo:

 • apie 1700 dalyvių daugiau nei iš Latvijos, Norvegijos;
 • apie 1500 daugiau nei iš Danijos;
 • apie 1200 daugiau nei iš Slovėnijos;
 • apie 800 daugiau nei iš Estijos;
 • apie 500 daugiau nei iš Kroatijos.

Remiantis JTBA finansuotų ir iki 2017-06-05 įgyvendintų 245 projektų duomenimis (68,3% projektų), tarptautinėse jaunimo mobilumo veiklose jau dalyvavo 8,2 tūkst. dalyvių. Iš jų:

 • 57% moteriškos ir 43% vyriškos lyties;
 • 25,3% mažiau galimybių turintys;
 • 2,3% negalią turintys;
 • 17,3% grupių lyderiai, mokymų vadovai, ekspertai;
 • 0,7% lydintys asmenys;

JTBA finansuotų ir jau įgyvendintų projektų dalyvių vidutinis amžius – 23,4 metai. Jauniausiems dalyviams –  13 metų (63 dalyviai), vyriausiems – 65 metai (2 su jaunimu dirbantys asmenys). Dauguma dalyvių –  16 – 26 metų amžiaus.

Dalyvių amžius png >